ชื่อ - นามสกุล :นางสาวบุษกร พืชพันธ์ (ครูเอ๊ะ)
ตำแหน่ง :หัวหน้างานแนะแนว
หน้าที่หลัก :กิจกรรมแนะแนว
ที่อยู่ :เมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
Telephone :087 840 18
Email :admin@guidance.huaikrot.ac.th