[ mark17140 ]
ชื่อ-นามสกุล : 
พฤษภา อ่อนสำลี
ชื่อเล่น : 
มาร์ค
วัน/เดือน/ปีเกิด : 
15/9/2540
อายุ : 
18
เพศ : 
ชาย
E-mail : 
kam17140@ GMAIL.COM  
ที่อยู่ : 
74
อำเภอ : 
สรรคบุรี
จังหวัด : 
ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ : 
17140
เบอร์โทรศัพท์ : 
สถานที่ทำงาน : 
นักเรียน/นักศึกษา
การศึกษา : 
มัธยมศึกษาตอนปลาย