: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 17/3/2538 : :


ยุ
ชื่อ-นามสกุล : 
ศิริพักตน์  เกษศิริ
ชื่อเล่น : 
ยุ
วันเกิด : 
17 มี.ค. 2538
อายุ : 
18
เพศ : 
E-mail : 
mhiew_3@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
54/2
อำเภอ : 
สรรคบุรี
จังหวัด : 
ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ : 
17140
เบอร์โทรศัพท์ : 
กำลังศึกษาที่ : 
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :