: : ข้อมูลส่วนตัวของคุณ 28/7/2538 : :


เหมียว
ชื่อ-นามสกุล : 
สุนิสา  รอดทอง
ชื่อเล่น : 
เหมียว
วันเกิด : 
28 ก.ค. 2538
อายุ : 
17
เพศ : 
E-mail : 
mhiew_3@hotmail.com
Homepage : 
http://
ที่อยู่ : 
157
อำเภอ : 
สรรคบุรี
จังหวัด : 
ชัยนาท
รหัสไปรษณีย์ : 
17140
เบอร์โทรศัพท์ : 
กำลังศึกษาที่ : 
โรงเรียนห้วยกรดวิทยา
ที่ทำงาน : 
งานอดิเรก :